Egzaminy zawodowe - sesja styczeń-luty 2021

Treść: 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń – luty 2021

 

Część praktyczna egzaminu:

11.01.2021r., godzina 9.00: kwalifikacja AU.22 (Obsługa magazynów); A.31 ( Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych);

11.01.2021r., godzina 13.00: kwalifikacja AU.32 (Organizacja transportu); A.32 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych);

13.01.2021r., godzina 14.00: kwalifikacja E.14 (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami);

19.01.2021r., godzina 8.00: kwalifikacja EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych);

21.01.2021r., godzina 17.00: kwalifikacja EE.08 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych).

 

Część pisemna egzaminu:

12.01.2021r., godzina 10.00: kwalifikacja EE.08 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych); AU.22 (Obsługa magazynów); AU.20 (Prowadzenie sprzedaży);

12.01.2021r., godzina 12.00: kwalifikacja AU.32 (Organizacja transportu);

12.01.2021r., godzina 14.00: kwalifikacja EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych);

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source