Harmonogram egzaminów w sesji poprawkowej/dodatkowej 1 sem. 2017/18

Treść: 

05.02.2018r. godz.16.00-18.25

j.polski A.Dziuda-Smak s.108

j.niemiecki M.Zabrocka s.119 ,M.Duma s.14

historia,wos M.Czerwiński s.105

geografia ,przyroda M.Wojciechowski s.106

26.02.2018r. godz.16.00-18.25

fizyka A.Stelmaszyk s.108

matematyka B.Ciurzyńska s.106

Informatyka A.Ogrodnik s.1

Słuchacze ,którzy nie przystąpili do egzaminów w sesji egzaminacyjnej, powinni zgłosić się w wyżej wymienionych dniach i godzinach . Przypomina się  o konieczności zgloszenia się absolwentów ZSZ  w celu uzyskania wpisów do indeksu.

W szczególnych przypadkach należy zwracać się do opiekunów oddziału:

1LOD-A.Dziuda-Smak

3LOD A.Kalińska .

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source