Historia szkoły

Treść: 

Historia szkoły średniej w Kożuchowie

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie jest szkoła o długoletniej tradycji. Jej początki sięgają roku 1964. Powstała ona z inicjatywy kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 pana Zygmunta Juny i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Była to pierwsza szkoła średnia w gminie, która swoją siedzibę miała w budynku SP nr 1, a której wykładowcami byli nauczyciele tamtejszej placówki. 

Zmiany zachodzące w rozwoju szkoły na przełomie kolejnych lat przedstawiają się następująco:

1967/1968 Szkoła nadal funkcjonuje w budynku SP nr 1, zwiększeniu uległa liczba  sal lekcyjnych oraz w wyniku kapitalnego remontu poprawie uległy warunki nauczania. W miesiącu kwietniu 1968 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia II Armii Wojska Polskiego. Natomiast w czerwcu placówka otrzymała sztandar. W tym samym czasie 59 absolwentów otrzymało pierwsze świadectwa dojrzałości.

1976/1977 We wrześniu powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące.

1978 r. Z połączenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zasadniczej Szkoły Rolniczej powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych.

1991 r. Ukończenie szkoły przez ostatnich absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

1991/1992 Swoją działalność kontynuuje Zespól Szkół Ogólnokształcących.

1994 r. W miesiącu wrześniu z inicjatywy ówczesnego dyrektora, pana Michała Jasiewskiego, szkoła zostaje przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy 22 Lipca 5 i przyjmuje nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzi: 10 klas liceum i 1 klasa wielozowodowa.

2000 r. Modernizacja budynku szkoły, w wyniku której placówka pozyskuje nowoczesną halę sportową, siłownię, hol oraz czytelnię.

2001 r. We wrześniu ma miejsce powołanie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w którym naukę rozpoczyna 197 słuchaczy.

2003 r. W wyniku reformy systemu edukacji, zmianie ulega nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr w Kożuchowie.

2005 r. Rozpoczyna się kształcenie zawodowe młodzieży w technikum, a dorosłych w szkole policealnej. W kolejnych latach powstają specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego, m.in. dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej.

2011 r. W październiku ma miejsce uroczyste nadanie szkole imienia Leszka Kołakowskiego oraz przekazanie sztandaru i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Zaletą naszej placówki jest atrakcyjna oferta edukacyjna kształcenia zawodowego, która jest nieustannie modernizowana i dostosowywana do potrzeb i wymogów rozwijającego się rynku pracy. Dlatego też szkoła gwarantuje wysokie standardy kształcenia zawodowego, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, co sprzyja wyposarzeniu absolwenta w umiejętności i kompetencje, z którymi może konkurować na rynku pracy.

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source