Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Treść: 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
 
Beata Stankiewicz
 
tel. 68 475 55 55

email:ido@ckziu-elektryk.pl

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source