Obrazek użytkownika cytrynek

Kierunek technik usług pocztowych i finansowych

Treść: 

Kierunek technik usług pocztowych i finansowych przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć pracę w usługach pocztowych, finansowych, kurierskich, logistycznych czy handlowych i kolportażowych.

Co należy do obowiązków absolwentów zatrunionych w wyżej wymienych zawodów:

  • przyjmowanie, przewożenie, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  • przyjmowanie wpłaty, dokonywanie wypłat, rozliczanie przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowe Zlecenia Wypłat (PZW)
  • wykonywać czynności związane z realizacją usług bankowych
  • udzielanie informacji o świadczonych i oferowanych usługach pocztowych i finansowych
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie reklamacji
  • wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych i przewozowych przesyłek pocztowych
  • dokonywanie rozliczeń oraz kontroli obrotu pocztowego i finansowego
  • rozpoznawanie fałszywych środków płatnicznych, znaków opłat i innych dokumentów oraz stosowanie ustalonych procedur postępowania
  • prowadzenie działalności gospodarczej

 

Jakie są kwalifikacje na tym kierunku?

 Według nowej podstawy programowej na opisywanym kierunku są 2 kwalifikacje:

 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich