Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Treść: 

Obecna reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Jest to nowa forma kształcenia, która skierowana jest dla osób dorosłych (konieczne jest ukończenie 18 lat). Każdy zawód podzielony jest na jedną, dwie lub trzy kwalifikacje.

Może się zdarzyć, że np.: staramy się o pracę jako projektant sieci komputerowych, wówczas możemy zapisać się na kurs „E.13 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej”.

Ukończenie tego kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika.

Oferta kursów kwalifikacyjnych w naszej szkole jest stale poszerzana. W chwili obecnej można zapisać się na zawodowe kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR INFORMATYKA
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 300 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
OBSZAR EKONOMIA
E.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 520 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(E.b)
E.36 Prowadzenie rachunkowości 470 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(E.b)
OBSZAR SPEDYCJA
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 520 333108 Technik spedytor 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 470 333108 Technik spedytor 280 OMZ
PKZ(E.b)

 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source