Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Treść: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie wraz z zrealizowaniem praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

 

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowaniu pełnej grupy uczestników.

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów tym samym więcej niż jednego tytułu technika.

Oferta kursów kwalifikacyjnych w naszej szkole jest stale poszerzana. W chwili obecnej można zapisać się na zawodowe kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach:

Technik informatyk

Technik logistyk

  • Kwalifikacja AU.22. Obsługa magazynów
  • Kwalifikacja AU.32. organizacja transportu 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  • Kwalifikacja AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • Kwalifikacja AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik spedytor

  • Kwalifikacja AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technik handlowiec

  • Kwalifikacja AU.20. Prowadzenie sprzedaży
  • Kwalifikacja AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source