Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla kierunku Technik Informatyk

Treść: 

Lista kursów kwalifikacyjnych

Na kierunku technik informatyk mamy możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

 • Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Tematyka poruszana na kwalifikacji EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych obejmuje nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z planowania konfiguracji, dobierania podzespołów oraz montażu komputerów.

Wykaz umiejętności i wiedzy na kwalifikacji:  

 • Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu komputerów.
 • Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.
 • Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne.
 • Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
 • Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.
 • Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne.
 • Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera, urządzeń mobilnych i peryferyjnych oraz systemu operacyjnego.
 • Monitoruje pracę systemów komputerowych.
 • Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy.
 • Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy i serwis.
 • Dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.
 • Montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu.
 • Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.
 • Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej.
 • Wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej.
 • Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
 • Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci.
 • Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej.
 • Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej.
 • Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nadzoruje procesami montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej.
 • Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 

Natomiast kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych porusza tematykę związaną z: 

 • Programowaniem prostych aplikacji desktopowych i mobilnych.
 • Projektowaniem i wykonaniem strony internetowej, sklepów internetowych i systemów zarządzania treścią.
 • Budowaniem dynamicznej witryny wykorzystującej internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
 • Tworzeniem aplikacji, skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta oraz serwera.
 • Administrowaniem aplikacjami i witryn internetowych.
 • Projektowaniem i tworzeniem baz danych.
 • Doradzanie klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
 • Tworzeniem i obróbką grafiki, dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych.
 • Zabezpieczaniem stron internetowych oraz baz danych.
 • Monitorowaniem i testowaniem witryn i aplikacje internetowych.
 • Konfigurowaniem i naprawą lokalnych i internetowych baz danych.
 • Nadzorowaniem pracy projektu dotyczącego aplikacji internetowych i baz danych.
 • Prowadzeniem działalności gospodarczej (usługowej) w zakresie baz danych i aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych.

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source