Nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Treść: 

Oferta edukacyjna dla młodzieży

Oferta edukacyjna dla dorosłych

A oto jak widzą Piątkę nasi uczniowie (film przygotowany przez naszego ucznia Artura Wysockiego)

Terminarz Gimnazjalisty

 

Lp.

Termin

Czynność

1.

od 09 maja 2016roku
do
10 czerwca 2016roku
do godziny
1500

Składanie podań przez kandydatów

2.

Od 24 czerwca 2016roku

do 28 czerwca 2016roku do godziny 1500

Dostarczenie oryginału dokumentów:

- świadectwa ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 2 fotografie (podpisane na odwrocie);

- karta zdrowia;

- zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową (dotyczy kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej).

3.

05 lipca 2016 roku

o godzinie 1200

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

4.

Od 05 lipca 2016 roku do 07 lipca 2016 roku

Pobieranie w sekretariacie szkoły skierowania do poradni medycyny pracy

5.

do 12 lipca 2016roku
do godziny
1500

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów i dostarczenie oryginałów dokumentów jeżeli wcześniej nie zostały złożone

6.

15 lipca 2016 roku
o godzinie
1200

  1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole

  2. Informacji o wolnych miejscach w szkole

7.

od 15 lipca 2016roku
od godziny
1200
do
20 lipca 2016roku
do godziny
1500

Rekrutacja uzupełniająca

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 68 355 33 94

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source