Obowiązki wolontariuszy

Treść: 

 Obowiązki wolontariusza:

Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w wolontariacie.

Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW.

Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

a)     zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

b)    zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

c)     zasada troski o los słabszych;

d)    zasada równości;

e)     zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source