Obrazek użytkownika cytrynek

Obsługa czujnika temperatury i wilgotności DHT11 w Arduino

Treść: 

 

Będziemy potrzebowali skonfigurować następujące piny
  • DHT11 Pin 1 (Vss) –> Arduino +5V
  • DHT11 Pin 2 (Signal) –> Arduino Pin 2
  • DHT11 Pin 2 (Signal) –> Arduino +5V via Resistor 4.7K
  • DHT11 Pin 3 –> N/C
  • DHT11 Pin 4 (GND) –> Arduino Ground

 

 

Biblioteka obsługująca DHT11

 #include <dht11.h>

dht11 DHT11;

#define DHT11PIN 2

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
}

double Fahrenheit(double celsius)
{
return 1.8 * celsius + 32;
}

void loop()
{
Serial.println("\n");

int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

Serial.print("Read sensor: ");
switch (chk)
{
case 0: Serial.println("OK"); break;
case -1: Serial.println("Checksum error"); break;
case -2: Serial.println("Time out error"); break;
default: Serial.println("Unknown error"); break;
}

Serial.print("Wilgotność (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);

Serial.print("Temperatura (oC): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);

Serial.print("Temperatura (oF): ");
Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);

delay(2000);
}
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source