Opiekunka środowiskowa - 341204

Treść: 

Opiekunka środowiskowa to osoba niosąca doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobocie, uzależnienia, osobom bezdomnym, lub żyjącym na skraju egzystencji.

Musi być to osoba posiadająca dodatkowo odpowiednie cechy personalne i powołanie. A więc między innymi odporność na stres, cierpliwość i zaangażowanie w niesieniu pomocy.

Miejscem pracy takiej osoby są mieszkania i domostwa osób potrzebujących, a także liczne organizacje i fundacje prowadzące działalność charytatywną. Możliwość zatrudnienia w charakterze opiekunki środowiskowej stwarzają liczne instytucje opieki społecznej, organizacje i fundacje o podobnym charakterze.

 

Opiekunka środowiskowa zajmuje się:

  • organizowaniem opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

  • sprawowaniem opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

  • pomaganiem osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie:

    • gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania

    • porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

  • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Na kierunku znajduje się jedna kwalifikacja: MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

 

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source