Opis kierunku: Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Treść: 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej zajmuje się pracą w telewizjach kablowych (w tym śwaitłowodowych) oraz znajduje zatrudnienie w instalacji sieci, telewizji CCTV.

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

2) użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

3) naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

4) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

5) montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;

6) administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

 

Ja,ty, my, oni…

To zawód z przyszłością. W pracy potrzebne będą Ci umiejętności dobrego kontaktu z przyszłymi klientami,  a także kreatywność i inicjatywa w projektowaniu tzw. „inteligentnych domów”.

Kariera edukacyjna:

Po ukończeniu szkoły ,możesz kontynuować naukę na studiach związanych z technologią IT. Rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania budynków i obiektów wyposażonych w szeroko rozumianą komunikację elektroniczną.

Kariera zawodowa:

Zawód technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej stanowi szansę na atrakcyjną pracę związaną z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielne systemy telewizyjne lub pracować jako technik instalacji telewizyjnej w obiektach.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source