Opis kierunku: TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Treść: 

informatyklogistyk grafik komputerowyhandlowiecszkoła branżowa

Technik Technologii Drewna wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych, organizuje i nadzoruje procesy technologiczne w zakładach przemysłu drzewnego.


a) Wytwarza wyroby stolarskie:

- wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych ,

- wykonuje naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich,

 

b) Organizuje i prowadzi procesy przetwarzania drewna;

- planuje procesy technologiczne przetwarzania drewna ,

- monitoruje przebieg procesów przetwarzania drewna .

 

Ja, ty, my, oni….

Praca będzie mieć charakter zespołowy. Przydatna będzie umiejętność współdziałania z ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.

 

Kariera edukacyjna:

Po ukończeniu szkoły i potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji otrzymasz dyplom technika technologii drewna (Europass w języku angielskim). Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 

 

Warunki pracy:

Propozycja dla wszystkich, którzy chcą mieć „fach w ręku”.

Pracę znajdziesz w wielu firmach i zakładach pracy zajmujących się produkcją wyrobów z drewna, a także przetwarzających drewno na terenie powiatu i województwa. Są to takie firmy jak: IKEA Industry Poland, Kronopol, Steinpol, EP Solvo, Stelmet i wiele innych. Wszak województwo lubuskie to potentat w produkcji w której wykorzystywane jest drewno. A lasy to jedno z największych bogactw naturalnych naszego regionu.

 

Kariera zawodowa:

Znajdziesz pracę  w zakładach przemysłu drzewnego i meblarskiego, drzewnego tartacznego, w firmach produkujących stolarkę budowlaną, opakowania drewniane, galanterię drzewną, w ośrodkach projektowania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, zakładach produkcji domów z drewna, zakładach tapicerskich, zakładach renowacji mebli, w hurtowniach i sklepach.

 Możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source