Plan w szkołach dla dorosłych 14-15.12.2012

Treść: 

v

Lp. Godz. I PTB technik BHP   II LOD  
    N Przedmiot Sala N Przedmiot sala
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 RZ tech.bezp. 1 AJ j.polski 106
10 16.05-16.50 RZ tech.bezp. 1 AJ j.polski 106
11 16.55-17.40 RZ tech.bezp. 1 AJ j.polski 106
12 17.45-18.30 RZ tech.bezp. 1 AJ j.polski 106
13 18.35-19.20 RZ tech.bezp. 1 AJ j.polski 106
14 19.25-20.10 RZ tech.bezp. 1 AJ j.polski 106
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45 MA zarządzanie 103 AJ j.polski 108
2 8.45 – 9.30 MA zarządzanie 103 AJ j.polski 108
3 9.40 – 10.25 MA zarządzanie 103 ED historia 105
4 10.25 – 11.10 MA zarządzanie 103 ED historia 105
5 11.20 – 12.05 MA zarządzanie 103 ED historia 105
6 12.05 – 12.50 MA zarządzanie 103 ED historia 105
7 13.00 – 13.45 MA zarządzanie 103 IA biologia 12
8 13.45 – 14.30 MA zarządzanie 103 DM j.niemiecki 119
9 14.40 – 15.25 MA zarządzanie 103 DM j.niemiecki 119
10 15.25– 16.10       DM j.niemiecki 119
11 16.15-17.00       DM j.niemiecki 119
               
               
               
               
               
               
Lp. Godz. I LOD   II ULZ  
    N Przedmiot Sala N Przedmiot Sala
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 AD j.polski 108 ED wos 105
10 16.05-16.50 AD j.polski 108 ED wos 105
11 16.55-17.40 ED historia 105 AD j.polski 108
12 17.45-18.30 ED historia 105 AD j.polski 108
13 18.35-19.20 ED historia 105 AD j.polski 108
14 19.25-20.10 ED historia 105 AD j.polski 108
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45 WO informatyka 1 MH matematyka 106
2 8.45 – 9.30 WO informatyka 1 MH matematyka 106
3 9.40 – 10.25 AD j.polski 108 WO geografia 14
4 10.25 – 11.10 AD j.polski 108 WO geografia 14
5 11.20 – 12.05 WO fizyka 13 DM j.niemiecki 119
6 12.05 – 12.50 WO fizyka 13 DM j.niemiecki 119
7 13.00 – 13.45 WO geografia 14 DM j.niemiecki 119
8 13.45 – 14.30 WO informatyka 1 MH matematyka 106
9 14.40 – 15.25 WO informatyka 1 MH matematyka 108
10 15.25– 16.10 WO informatyka 1 ISZ przeds. 103
11 16.15-17.00 WO informatyka 1 ISZ przeds. 103
12 17.00-17.45 WO informatyka 1 ISZ przeds. 103
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source