Plan w szkole policealnej 13-14.09.2013r.

Treść: 

 

Lp. Godz. II PTB   I PTA  
    N Przedmiot Sala N Przedmiot sala
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 ML zarządzanie 13 JD ekon.podst. 110
10 16.05-16.50 ML zarządzanie 13 JD ekon.podst. 110
11 16.55-17.40 ML zarządzanie 13 JD ekon.podst. 110
12 17.45-18.30 ML zarządzanie 13 JD ekon.podst. 110
13 18.35-19.20 ML zarządzanie 13 JD ekon.podst. 110
14 19.25-20.10 ML zarządzanie 13 JD ekon.podst. 110
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45 MW j.ang.zaw. 108 AS prog.komp. 106
2 8.45 – 9.30 MW j.ang.zaw. 108 AS prog.komp. 106
3 9.40 – 10.25 ML zagrożenia 13 MW j.ang.zaw. 108
4 10.25 – 11.10 ML zagrożenia 13 MW j.ang.zaw. 108
5 11.20 – 12.05 ML zagrożenia 13 MW j.ang.zaw. 108
6 12.05 – 12.50 ML zagrożenia 13 JJ praca biur. 103
7 13.00 – 13.45 ML zagrożenia 13 JJ praca biur. 103
8 13.45 – 14.30 ML ustalanie prz. 13 JJ praca biur. 103
9 14.40 – 15.25 ML ustalanie prz. 13 JJ praca biur. 103
10 15.25– 16.10 ML ocena ryzyka 13 JJ praca biur. 103
11 16.15-17.00 ML ocena ryzyka 13 JJ praca biur. 103
12 17.00-17.45 ML ocena ryzyka 13 JJ praca biur. 103

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source