Plan w szkole zaocznej-LOD 18-19.10.2013r.

Treść: 

 

Lp. Godz. I LOD   II LOD  
    N Przedmiot Sala N Przedmiot sala
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 AJ j.polski 106 AD j.polski 108
10 16.05-16.50 AJ j.polski 106 AD j.polski 108
11 16.55-17.40 AJ j.polski 106 DM j.niemiecki 19
12 17.45-18.30 ED historia 105 DM j.niemiecki 19
13 18.35-19.20 DM j.niemiecki 119 MG matematyka 106
14 19.25-20.10 DM j.niemiecki 119 MG matematyka 106
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45 MG matematyka 106 WO geografia 14
2 8.45 – 9.30 MG matematyka 106 WO geografia 14
3 9.40 – 10.25 AJ j.polski 108 WO geografia 14
4 10.25 – 11.10 AJ j.polski 108 WO geografia 14
5 11.20 – 12.05 WO geografia 14 ED hist. I społ. 105
6 12.05 – 12.50 WO geografia 14 ED hist. I społ. 105
7 13.00 – 13.45 WO fizyka 12 AS informatyka 110
8 13.45 – 14.30 WO fizyka 12 AS informatyka 110
9 14.40 – 15.25 ED historia 110 AS informatyka 110
10 15.25– 16.10 AS informatyka 110 ED hist. I społ. 105
11 16.15-17.00 AS informatyka 110 ED hist. I społ. 105
               
               
               
               
               
               
Lp. Godz. III LOD      
    N Przedmiot Sala      
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 ED WOS 105      
10 16.05-16.50 ED WOS 105      
11 16.55-17.40 AD j.polski 108      
12 17.45-18.30 AD j.polski 108      
13 18.35-19.20 AD j.polski 108      
14 19.25-20.10 AD j.polski 108      
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45 MH matematyka 105      
2 8.45 – 9.30 MH matematyka 105      
3 9.40 – 10.25 MH matematyka 105      
4 10.25 – 11.10 MH matematyka 105      
5 11.20 – 12.05 DM j.niemiecki 119      
6 12.05 – 12.50 DM j.niemiecki 119      
7 13.00 – 13.45 ED WOS 105      
8 13.45 – 14.30 ED WOS 105      
9 14.40 – 15.25 WO tech.inf. 1      
10 15.25– 16.10 WO tech.inf. 1      
11 16.15-17.00 WO tech.inf. 1      
               

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source