Pomoc specjalistyczna w naszej szkole

Treść: 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rodzaj zajęć

 

Nauczyciel prowadzący

 

Termin zajęć

 

Adresat

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

1, 3 poniedziałek miesiąca, godzina 14.20 – 15.05

Uczniowie klasy I Br, IV TLi

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

2, 4 poniedziałek miesiąca, godzina 14.20 – 15.05

Uczniowie klasy II TLi,          III TL oraz IV TLi

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

p. Maria Goraj – Zarzecka

czwartek, godzina 13.30 – 15.05,

co 2 tygodnie

Grupa 1 – uczniowie klasy        I TL, II Br

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

p. Maria Goraj – Zarzecka

piątek, godzina 15.05 – 16.35,

co 2 tygodnie

Grupa 2 – uczniowie klasy      II TLi

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

p. Maria Goraj – Zarzecka

wtorek, godzina 14.20 – 15.05,

co 2 tygodnie

Grupa 3 – uczniowie klasy    III TL, I Br, III Az

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

p. Adam Stelmaszyk

piątek, godzina 13.45 – 14.30

Uczniowie klasy IV TLi

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source