Pomoc specjalistyczna w naszej szkole

Treść: 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

Rodzaj zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Termin, godzina zajęć

 

1.

Zajęcia logopedyczne

---------------

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

Poniedziałki 14.00 – 14.45, zajęcia zaplanowane indywidualnie z uczniami

 

2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

I TLi_P, I TLi_G, III TLi, IV TL, I BG BS,

I BP BS, II BR, III BR

 

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

Szczegółowy harmonogram zajęć  dla każdej z klas stanowi poniższy dokument

3.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 

Klasy pierwsze Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia

 

 

 

p. Joanna Niczyj

1, 3 poniedziałek miesiąca: klasa

I TLi_P, I TLi_G,

godzina 15.00 – 15.45

 

2, 4 poniedziałek miesiąca: klasa

IBG BS, IBP BS,

godzina 15.00 – 15.45

4.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 

II TL, III TLi, IV TL,

II BR, III BR

 

p. Maria Goraj – Zarzecka

Co drugi czwartek miesiąca:

godzina 14.20 – 15.05: klasa II TL,

III TLi, III Br;

godzina 15.05 – 15.50: klasa IV TL,

II Br

5.

Zajęcia rewalidacyjne

-----------------

 p. Agnieszka Machnik

Zajęcia zaplanowane indywidualnie               z uczniami

   

 

   

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

 I SEMESTR 2019/2020

 

Klasa

Miesiąc

Dzień tygodnia

Data

Godzina

I TLI P

PAŹDZIERNIK

wtorek

15.10.2019

14.20 - 15.05

   

wtorek

29.10.2019

14.20 - 15.05

 

LISTOPAD

wtorek

12.11.2019

14.20 - 15.05

   

wtorek

26.11.2019

14.20 - 15.05

 

GRUDZIEŃ

wtorek

10.12.2019

14.20 - 15.05

 

STYCZEŃ

wtorek

07.01.2020

14.20 - 15.05

   

wtorek

21.01.2020

14.20 - 15.05

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source