Obrazek użytkownika cytrynek

Praca z systemami plików w Linuksie

Treść: 

GNU Linux jest systemem, w którym będziemy mogli w przeciwieństwie do systemu z Redmond (Windows) pracować na wielu systemach plików. Oczywiście na większości dystrybucji preferowny jest EXT4 ale znajdą się dystrybucje gdzie królować będzie BTRFS.

 

Listę wspieranych systemów plików przez Linuksa znajdziecie tutaj:

https://wiki.archlinux.org/index.php/file_systems#Types_of_file_systems

 

Większość obecnie popularnych systemów plików będzie miało tzw. journaling (księgowanie).

Przy użyciu księgowania dane nie są od razu zapisywane na dysk, tylko zapisywane w swoistym dzienniku/kronice (ang. journal). Dzięki takiemu mechanizmowi działania zmniejsza się prawdopodobieństwo utraty danych: jeśli utrata zasilania nastąpiła w trakcie zapisu - zapis zostanie dokończony po przywróceniu zasilania.

 

Systemy z księgowaniem to:

ext3 - dodający mechanizmy księgowania do popularnego linuksowego ext2,

ext4 - następca systemu plików ext3,

HFS+ - system plików firmy Apple Computer dla systemów Mac OS,

NTFS - system plików systemów Microsoft Windows NT/XP/2000/2003,

ReiserFS - system plików stworzony przez Hansa Reisera z firmy Namesys,

Reiser4 - unowocześnienie ReiserFS, wykorzystuje księgowanie metadanych,

UFS - podstawowy system plików we FreeBSD

 

 

 Ograniczenia co do wielkości partycji różnych systemów plików

 

System plików

Maksymalna długość nazwy pliku

Maksymalna wielkość pliku

Maksymalna wielkość partycji

exFAT

255 UTF-16 znaków

16 EiB

64 ZiB (276 bytes)

FAT12

8.3 (255 UTF-16 znaków z LFN)

32 MiB

1 MiB to 32 MiB

FAT16

8.3 (255 UTF-16 znaków z LFN)

2 GiB

16 MiB to 2 GiB

FAT32

8.3 (255 UTF-16 znaków z LFN)

4 GiB

512 MiB to 8 TiB

HPFS

255 bajtów

2 GiB

2 TiB[l]

NTFS

255 znaków

16 EiB

16 EiB[m]

ext2

255 bajtów

16 GiB to 2 TiB

2 TiB to 32 TiB

ext3

255 bajtów

16 GiB to 2 TiB

2 TiB to 32 TiB

ext4

255 bajtów

16 GiB to 16 TiB

1 EiB

ReiserFS

4,032 bajtów/255 znaków

8 TiB[q] (v3.6), 4 GiB (v3.5)

16 TiB

Reiser4

3,976 bajtów

8 TiB on x86

?

ZFS

255 bajtów

16 EiB

256 ZiB (278 bytes)

Btrfs

255 bajtów

16 EiB

16 EiB

 

ISO 9660:1988

"Level 1: 8.3,

 

 

Level 2 & 3: ~ 180"

4 GiB (Level 1 & 2) do 8 TiB (Level 3)

8 TiB

Joliet ("CDFS")

64 Unicode znaki

same as ISO 9660:1988

Tak jak ISO 9660

 

 

Informacje o dysku

 

[root@dellarch ~]# fdisk -l

Dysk /dev/sda: 931,5 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168

Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096

Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096

Typ etykiety dysku: dos

Identyfikator dysku: 0x10881972

 

Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ

/dev/sda1 2048 718847 716800 350M b W95 FAT32

/dev/sda2 * 718848 391343847 390625000 186,3G 83 Linux

/dev/sda3 391343848 977281347 585937500 279,4G 83 Linux

/dev/sda4 977281348 1953520064 976238717 465,5G 5 Rozszerzona

/dev/sda5 977281412 1924547035 947265624 451,7G 83 Linux

/dev/sda6 1924547037 1953520064 28973028 13,8G 83 Linux

 

Identyfikator dysku UUID

 

[root@dellarch ~]# lsblk -f

NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT

sda

├─sda1 vfat DELLUTILITY 56BB-435F

├─sda2 ext4 os ae84084b-2fae-4b1a-9264-a17ab81edb80 /

├─sda3 ext4 domowy c1125385-bb3d-40ea-8bb6-d82c1bb2f8a1 /home

├─sda4

├─sda5 ext4 archiwa be1bc7ad-f1fb-4029-b48b-3b957ff88329 /archiwa

└─sda6 swap bcc07c78-6dfb-4b8a-98f4-0444cf48ed24 [SWAP]

sr0

 

Inny sposoby:  

 

[root@dellarch ~]# ls -l /dev/disk/by-uuid

 

razem 0

lrwxrwxrwx 1 root root 10 09-16 06:07 56BB-435F -> ../../sda1

lrwxrwxrwx 1 root root 10 09-16 06:07 ae84084b-2fae-4b1a-9264-a17ab81edb80 -> ../../sda2

lrwxrwxrwx 1 root root 10 09-16 06:07 bcc07c78-6dfb-4b8a-98f4-0444cf48ed24 -> ../../sda6

lrwxrwxrwx 1 root root 10 09-16 06:07 be1bc7ad-f1fb-4029-b48b-3b957ff88329 -> ../../sda5

lrwxrwxrwx 1 root root 10 09-16 06:07 c1125385-bb3d-40ea-8bb6-d82c1bb2f8a1 -> ../../sda3

 

[root@dellarch ~]# blkid

/dev/sda2: UUID="ae84084b-2fae-4b1a-9264-a17ab81edb80" TYPE="ext4"

/dev/sda3: UUID="c1125385-bb3d-40ea-8bb6-d82c1bb2f8a1" TYPE="ext4" 

/dev/sda5: UUID="ae84084b-2fae-4b1a-9264-a17ab81edb80" TYPE="ext4" 

/dev/sda5: UUID="be1bc7ad-f1fb-4029-b48b-3b957ff88329" TYPE="swap" 

 

 

Informacje o zamontowanych dyskach/urządzeniach oraz systemie plików

 

[root@dellarch ~]# df -T

System plików Typ rozm. użyte dost. %uż. zamont. na

dev devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev

run tmpfs 3,9G 1,7M 3,9G 1% /run

/dev/sda2 ext4 184G 86G 96G 48% /

tmpfs tmpfs 3,9G 368M 3,5G 10% /dev/shm

tmpfs tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup

tmpfs tmpfs 3,9G 428K 3,9G 1% /tmp

/dev/sda5 ext4 445G 428G 12G 98% /archiwa

/dev/sda3 ext4 275G 271G 1,9G 100% /home

tmpfs tmpfs 790M 12K 790M 1% /run/user/120

tmpfs tmpfs 790M 28K 790M 1% /run/user/1000

 

 

[root@dellarch ~]# mount | grep sd

/dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)

/dev/sda5 on /archiwa type ext4 (rw,noatime,data=ordered)

/dev/sda3 on /home type ext4 (rw,noatime,data=ordered)

 

Tworzenie partycji i systemów plików

[root@dellarch ~]# fdisk /dev/sdb

 

Witamy w programie fdisk (util-linux 2.28.1).

Zmiany pozostaną tylko w pamięci do chwili ich zapisania.

Przed użyciem polecenia zapisu prosimy o ostrożność.

 

Polecenie (m wyświetla pomoc):

 

Litera „p” to „print” to samo uzyskujemy przy pomocy polecenia fdisk -l

 

Polecenie (m wyświetla pomoc): p

Dysk /dev/sda: 931,5 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168

Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096

Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096

Typ etykiety dysku: dos

Identyfikator dysku: 0x10881972

 

Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ

/dev/sda1 2048 718847 716800 350M b W95 FAT32

/dev/sda2 * 718848 391343847 390625000 186,3G 83 Linux

/dev/sda3 391343848 977281347 585937500 279,4G 83 Linux

/dev/sda4 977281348 1953520064 976238717 465,5G 5 Rozszerzona

/dev/sda5 977281412 1924547035 947265624 451,7G 83 Linux

/dev/sda6 1924547037 1953520064 28973028 13,8G 83 Linux

 

Standardowo Debian nie posiada obsługi systemów plików Windows takich jak FAT32 czy NTFS.

Dlatego należy zainstalować pakiety dosfstools (FAT32) oraz ntfs-3g (NTFS).

 

[root@dellarch ~]# apt-get update && apt-get install dosfstools ntfs-3g

 

Używając polecenia mkfs.SYSTEMPLIKÓW – tworzymy system plików na określonej, utworzonej wcześniej partycji za pomocą np.: fdisk, gdisk, gparted.

 

 

[root@dellarch ~]# mkfs.

mkfs.bfs mkfs.ext3 mkfs.jfs mkfs.ntfs mkfs.btrfs mkfs.ext4 mkfs.minix mkfs.reiserfs mkfs.cramfs mkfs.ext4dev mkfs.msdos mkfs.vfat mkfs.ext2 mkfs.fat mkfs.nilfs2 mkfs.xfs

 

[root@dellarch ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb1

[root@dellarch ~]# mkfs.ntfs/dev/sdb2

 

 [root@dellarch ~]#mkfs.vfat/dev/sdb3

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source