Prawa wolontariuszy

Treść: 

 

Prawa wolontariusza:

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz nauczycieli.

Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia dotyczącego wykonywanej pracy.

Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem.

Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source