Obrazek użytkownika cytrynek

Regulamin konkursu informatycznego Open Your Mind 2017

Treść: 

 

 

 

Regulamin Konkursu Open Your Mind 2017

 

 

Regulamin Konkursu Open Your Mind

Regulamin w formacie PDF

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego.

 2. Celem konkursu jest:

 • promocja oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym,

 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych,

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wtorek 21 marca 2017 o godzinie 10.00. Prosimy o stawienie się uczestników (do 17 marca opiekun otrzyma e-mail o potrzebie przyjazdu).

 2. Prace na konkurs wykonywane są przez osobę biorącą udział w konkursie Open Your Mind 2017 (OYM 2017)

 3. Temat pracy dowolny. Liczymy na fantazję młodych twórców.

 4. Prace na konkurs powinny być wykonane przy pomocy oprogramowania otwartego i darmowego (nie wchodzą w ten zakres programy na licencji shareware. wersje trial).

 5. Do dnia 14 marca br. należy zgłosić udział ucznia w konkursie (karta zgłoszenia u dołu).

 6. Zgłoszenie swojego udziału może odbyć się osobiście, telefonicznie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Kożuchów) lub przez email:mwojciechowski@zsp5kozuchow.pl

 7. Oddanie prac do konkursu może odbyć się osobiście lub pocztą na adres ZSP5 Kożuchów (nośnik CD/DVD), przez e-mail (na adres: mwojciechowski@zsp5kozuchow.pl) najlepiej w formie linku do chmury (Dropbox,Google Drive, Microsoft OneDrive ...)

 8. Prace konkursowe oddać należy 16 marca br.

 9. Prace mogą być spakowane w formacie zip,rar, tgz, gzip.

 10. Prace na oddanych nośnikach lub przesłane na e-mail powinny zawierać wynik końcowy pracy (dla prac graficznych format jpg, png) oraz źródło pracy

 • np.: jeżeli praca została wykonana w programie GIMP to format xcf

 • jeżeli zostały wykonana w technologii PHP lub HTML to plik źródłowy wraz z grafikami

 1. Biorący udział w konkursie może przedstawić do dwóch prac z każdej kategorii.

 2. W przypadku prac graficznych rozdzielczość obrazu powinna wynosić minimum 1024x768

 3. Prace graficzne, elementy graficzne na stronie www, jak i każdy fragment pracy powinien być wykonany w darmowym oprogramowaniu (wersje źródłowe plików graficznych).

 4. Prace wykonywane w technologii HTML lub PHP powinny być umieszczone na wybranym serwerze przez osobę biorą udział w konkursie i pozostać tam przez 1 rok.

 5. W razie popełnienia plagiatu, w całości lub części praca jest dyskwalifikowana.

 6. Proponowana lista oprogramowania używanego do sporządzania prac:

 • Grafika 2D: Gimp, Inkscape, myPaint, Krita, Sodipodi, OpenOffice.org i Libre Office Draw itp.

 • HTML/PHP: brackets, atom, Geany, Nvu, Bluefish, Komodo Edit ...

 1. Regulamin konkursu i przykładowe prace znajdują się na stronie: www.zsp5kozuchow.pl/oym

 2. W sekcji pliki znajduje się karta zgłoszeniowa, którą należy wysłać na adres mwojciechowski[at]zsp5kozuchow.pl

 

Karta zgłoszenia:

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail ucznia: …………………………….…………………………………………………………..…

Nazwa Szkoły …………………………………………………………………………….……………………..

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) ……………………………………………….……………………..

Adres e-mail nauczyciela: ……………………………………………………………………………...………

Tytuł pracy/prac ……………………………………………………………………………….……………….

Kategoria: Grafika wektorowa/ Grafika bitmapowa / Strona www ……………………………………..

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source