Sesja dodatkowa/poprawkowa -I sem.2016/2017

Treść: 

Sesja poprawkowa oraz w terminie dodatkowym (za I semestr ) odbędzie się 17 i 18 lutego 2017r . Wszyscy ,którzy nie przystąpili do egzaminów w sesji właściwej, winni zglosić się w tym terminie do nauczycieli w czasie ich zajęć (plan na stronie i w gablocie) i przystąpić do egzaminu. Osoby ,które nie mają wymaganej ilości obecności proszone są o kontakt osobisty z nauczycielem przedmiotu w celu usprawiedliwienia i przystąpienia do egzaminów.

Kategoria wpisu: