Skład osobowy Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2014/2015.

Treść: 

W wyniku demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  Przewodniczący S.U. - Jakub Kordek (I Ts)

Zastępca przewodniczącego - Patryk Krzysztofik (II Ts)

Pozostali członkowie S.U. - Kinga Kremer (III Az)

                                         Bartosz Witkowski (I Ts)

                                         Dawid Olszówka (III Tsi)

                                           Kacper Berdyszak (III Tsi)

Funkcję opiekuna S.U. pełniła będzie pani Dorota Szefler, natomiast Rzecznika Praw Ucznia pani Edyta Dzikowicz.

Kategoria wpisu: