Obrazek użytkownika cytrynek

Symulator świateł ulicznych w ARDUINO

Światła uliczne Arduino
Światła uliczne schemat
Treść: 

Wyobraźcie sobie, że postawiono przed Wami zadanie konstrukcji świateł ulicznych do ruchu wahadłowego lub na wąskim moście. Niestety z braku czujnika ruchu musi on być załączany manualnie przez kierowców. Swoją drogą idealne rozwiązanie :)

Urządzenie ma posiadać 2 przyciski: jeden po stronie zachodniej, drugi po stronie wschodniej drogi/mostu. Oczywiście są pewne warunki wpływające na funkcjonowanie urządzenia:

 • po pierwsze podczas przełączania ma pojawić się sekwencja 5 mignięć diodą żółtą poprzedzająca zmianę koloru światła
 • jeżeli użytkownik wcisnął już aktywny przycisk ponownie - nie pojawia się, żadana rekacja ze strony oświetlenia

Poniżej znajduje się filmik z gotowego projektu

A także kod źródłowy programu (w wersji pliku txt - poniżej w dziale pliki) oraz lista niezbędnych części.

Kod programu

/*
SYGNALIZACJA ULICZNA
Jeżeli naciśniemy określony przycisk (zach,wchod) wywołamy zapalenie zielonego światła po jednej i czerwonego po drugiej z jednoczesnym jej miganiem diody żółtej
 */
 
#define CZAS_MIGANIA 500 // definicja stałej - czas migania żółtej diody

int ledzach[] = {8,9,10}; // ustawienie pinów diód po stronie zachodniej: czerwona, żółta, zielona
int ledwsch[] = {11,12,13}; // ustawienie pinów diód po stronie wschodniej: czerwona, żółta, zielona
int button[] = {1,2}; // ustawienie pinów dla strony zachodniej i wschodniej
boolean stan[]={HIGH, LOW}; // ustawinie stanu dla przycisków (buttonów) - domyślnie dopuszczamy zielone światło na zachodzie więc pierwszy elem. tablicy ma wartość HIGH
boolean prz=0, prw=0; // zmienne informujące czy miganie już raz zostało włączone, jeśli prz (miganie po stronie zachodniej) zostało włączone prz=1, jeśli nie prz=0. Bez tej zmiennej pętla loop powoduje ciągłe miganie żółtej diody
boolean first=true; // zmienna jest prawdziwa jeśli została uruchomiona pierwszy raz aby diody nie migaly na starcie
boolean ruchz = true; // ustawiamy domyslnie na ruch z zachodu, czyli dioda po lewej jest zielona, po prawej czerwona


void setup() {        
// ustawiene trybu pracy diód na wyjście
for(int i=0; i<3; i++){
 pinMode(ledzach[i], OUTPUT);  
 pinMode(ledwsch[i], OUTPUT);
}  
// ustawiene trybu pracy przycisków na wejście
pinMode(button[0], INPUT); 
pinMode(button[1], INPUT); 

// ustawiene stanu wysokiego dla przycisków
digitalWrite(button[0], HIGH); // Naciśnięcie przycisku spowoduje wywołanie stanu LOW
digitalWrite(button[1], HIGH); // Naciśnięcie przycisku spowoduje wywołanie stanu LOW

// zapalenie startowe diód
digitalWrite(ledzach[0], LOW);
digitalWrite(ledzach[1], LOW);
digitalWrite(ledzach[2], HIGH);

digitalWrite(ledwsch[0], HIGH);
digitalWrite(ledwsch[1], LOW);
digitalWrite(ledwsch[2], LOW);

}


void loop() {
 stan[0]=digitalRead(button[0]); // przypisanie stanu z odczytu stanu przycisku, jeśli został naciśnięty ma stan LOW
 stan[1]=digitalRead(button[1]); // przypisanie stanu z odczytu stanu przycisku, jeśli został naciśnięty ma stan LOW
 
   if (stan[0]==LOW && stan[1]==HIGH){ // jeżeli zostanie naciśnięty przycisk od strony zachodu
    prz=0; // migotanie diody żółtej po stronie zach nie wystąpiło 
    ruchz=true; // ruch od strony zachodu jest prawdą
    first=false; // niezbedne przy pierwszym uruchomieniu aby diody zolte nie migaly na starcie
   }
   else if (stan[0]==HIGH && stan[1]==LOW){ // jeżeli zostanie naciśnięty przycisk od strony wschodu
    prw=0; // migotanie diody żółtej po stronie wsch nie wystąpiło 
    ruchz=false; // ruch od strony zachodu jest fałszem
    first=false; // niezbedne przy pierwszym uruchomieniu aby diody zolte nie migaly na starcie
    }
 
 
 if (ruchz==true){ //jeżeli ruch jest z zachodu (czyli został naciśnięty przycisk z zachodu, określony jest z poprzedniego warunku ruchz=true; lub ruchz=false
 
   if(digitalRead(ledzach[2]!=HIGH)){ //jeżeli światło zielone się nie świeci 

    
    
    if(first==false){ // niezbedne przy pierwszym uruchomieniu aby diody zolte nie migaly na starcie
      if (prz==0){ // jeżeli prz=0 to znaczy, że jeszcze żółty LED nie migał
       if(digitalRead(ledzach[2])!=HIGH) // jeżeli dioda zielona już się świeci to nie ma sensu migać, bo żółta by migała przy świecącej się zielonej
       blinkYellow(CZAS_MIGANIA, ledzach[1], ledwsch[1]); //migamy zoltym
      }
      if(prz==0)
       prz=1; // żółty już migał więc ma 1 
    }
  digitalWrite(ledwsch[2], LOW); //gasimy ziel
    digitalWrite(ledzach[0], LOW); //gasimy czerwone zach
    digitalWrite(ledzach[2], HIGH); //zapalamy zielone na zach
    digitalWrite(ledwsch[0], HIGH); //zapalamy czerwone na wsch
   }
  }
  else{ 
     if(digitalRead(ledwsch[2]!=HIGH)){ //jeżeli światło zielone się nie świeci
      if (prw==0){
       if(digitalRead(ledwsch[2])!=HIGH) // jeżeli dioda zielona już się świeci to nie ma sensu migać, bo żółta by migała przy świecącej się zielonej
         blinkYellow(CZAS_MIGANIA, ledwsch[1], ledzach[1]); //migamy zoltym
      }
      if(prw==0)
      prw=1;// żółty już migał więc ma 1
      digitalWrite(ledwsch[0], LOW); //gasimy czerwone na wsch
      digitalWrite(ledzach[2], LOW); //gasimy zielone na zach    
      digitalWrite(ledwsch[2], HIGH); //zapalamy zielone
      digitalWrite(ledzach[0], HIGH); //zapalamy czerwone na zach
   }
  } 
 
 } // koniec pętli loop 

void blinkYellow(int time, int nr1, int nr2) //funkcja do migania 2 diód (żółtych)
{ 

   for(int i=0; i<5; i++){
    delay(time);
    digitalWrite(nr1, HIGH);
    digitalWrite(nr2, HIGH);
    delay(time);
    digitalWrite(nr1, LOW);
    digitalWrite(nr2, LOW);    
   } 

 }

Lista elementów

SZTUKI NAZWA CZĘŚCI
2 Ceramiczne kondensatory, pojemność 100nF
2 Dioda LED Czerwona - 5mm
2 Dioda LED Żółta - 5mm
2 Dioda LED Zielona - 5mm
2 10k Ω Rezystor
6 330 Ω Rezystor
2 Przyciski
1 Arduino Uno (Rev3)
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source