Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Treść: 

informatyklogistyk handlowiectechnolog drewnaszkoła branżowa

W następnym roku szkolnym biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w usługach poligraficzno medialnych postanowiliśmy dodać do naszego portfolio z kierunkami kształcenia: technika grafiki i poligrafii cyfrowej

Zaraz zapytacie: „No dobrze, ale co to takiego? Gdzie można znaleźć zatrudnienie mając umiejętności z tego kierunku?”

Już spieszymy z odpowiedzią. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
To on zajmuje się tworzeniem materiałów reklamowych, ogółem tzw.: mediów w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także zajmuje się tworzeniem książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

A co ma nasza szkoła, czego nie mają inne? Odpowiedź jest jedna: PRAKTYKĘ. W naszej szkole zatrudnieni są fachowcy a nie teoretycy, którzy realizowali nie jeden projekt, przygotowywali do druku foldery, plakaty, tworzyli multimedialne produkcje.

Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Co zyskujesz po otrzymaniu tytułu technika?

 • Przede wszystkim zdobywasz odpowiednią wiedzę i umiejętności

 • Zdobywasz 3 kwalifikacje:

 1. A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

 2. A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 3. A.55. Drukowanie cyfrowe

 • Uzyskujesz tytuł technika cyfrowych procesów graficznych

 • Masz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach 

 

Gdzie będziesz mógł zdobyć pracę po ukończeniu opisywanego kierunku?

 • agencjach reklamowych

 • studiach graficznych

 • wydawnictwach

 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw

 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań

 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej

 • drukarniach

 

Dalsze kształcenie?

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 3 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Absolwent technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może dodatkowo uzyskać dyplom fototechnika po potwierdzeniu  kwalifikacji rejestracja i obróbka obrazu.



 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source