Obrazek użytkownika cytrynek

Tematy na prace zaliczeniowe z geografii

Treść: 

Tematy 1 klasa LOD

1-3 Kartografia: odwzorowania kartograficzne, metody prezentacji zjawisk i lościowych i jakościowych na mapie, klasyfikacja map, obliczenia na mapie

4-6 Geografia astronomiczna: Długość i szerokość geograficzna, Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, Rachuba czasu – obliczanie czasu miejscowego

7-9 Litosfera: Dzieje Ziemi, metody badań wieku skał, budowa wnętrza Ziemi

10-12 Składniki skorupy ziemskiej, procesy endogeniczne (teoria tektoniki płyt, trzęsienia ziemi, zjawiska plutoniczne, pionowe ruchy skorupy ziemskich)

13-15 Procesy egzogeniczne: wietrzenie, procesy erozyjne, rzeźbotwórcza działalność wiatru i wody

16-18 Procesy egzogeniczne: rzeźbotwórcza działalność rzek, morza i lodowców

19-21 Atmosfera: powstanie, budowa i skład atmosfery

22-25 Cyrkulacje atmosferyczne na Ziemi, Klimat Ziemi

 

Tematy 3 klasa LOD

1-3 Czynniki lokalizacji przemysłu

4-6 Zasoby naturalne Ziemi, ich lokalizacja i znaczenie dla przemysłu

7-9 Przemysł wysokiej techniki – znaczenie i główne ośrodki

10-12 Położenie geograficzne i budowa geologiczna Polski

13-15 Ukształtowanie powierzchni Ziemi, klimat i wody Polski

16-18 Cechy demograficzne i migracje społeczeństwa Polskiego

19-21 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce

22-25 Przemysł i usługi (w tym komunikacja) w Polsce.

 

 

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source