Obrazek użytkownika edzikowicz

Tematy prac kontrolnych z historii , historii i społeczeństwa, wos

Treść: 

KLASA I LOD - HISTORIA

1. W jaki sposób rozwój technologii  wojennych podczas I wojny światowej wpłynął na życie codzienne XX - lecia miedzywojennego ?

2. Rozwój totalitaryzmów na początku XX wieku.

3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na życie społeczne , kulturalne XX - lecia międzywojennego.

 

KLASA II LOD - WOS

1. Socjalizacja jako proces niezbędny dla rozwoju jednostki.

2. Grupy społeczne , podział i zasady funkcjonowania.

3. Patologie społeczne - przyczyny ich powstawania i negatywny wpływ na społeczeństwo.

4. Migracje społeczne - pozytywne i negatywne skutki .

 

KLASA III LOD- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

1. Osiągniecia cywilizacyjne starożytnego wschodu .

2. Hellenizacja i Romanizacja jako przykłady rozprzestrzeniania się wzorów kultury antycznej w starożytności.

3. Odkrycia geograficzne jako początek zmian w  epoce  nowożytnej .

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source