Obrazek użytkownika cytrynek

Tematy prac zaliczeniowych z przyrody

Treść: 

Tematy prac zaliczeniowych

 

1. Geologiczne procesy: ruchy masowe. Przykłady ruchów masowych i zagrożenia wynikające z ich obecności

2. Wietrzenie. Rodzaje wietrzenia, formy powstałe w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego

3. Geologoiczne procesy egzogeniczne. Przyczyna powstania procesów. Krótka charakterystyka procesów (rzeźbotwórcza działalnośc: rzek, wiatru, mórz, krasowe)

4. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności rzek. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

5. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności mórz. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

6. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności wiatru. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

7. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności krasu. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

8. Geologiczne procesy endogeniczne. Rodzaje procesów (wulkanizm, plutonizm, ruchy lądotwórcze, górotwórcze, trzęsienia ziemi)

9. Charakterystyka wulkanizmu i plutonizmu. Genaeza procesów. Rodzaje wulkanów i form plutonicznych.

10. Charakterystyka trzęsienia ziemi. Genaeza procesu. Rodzaje fal sejsmicznych. Skale amplitudy trzęsienia ziemi. Przykłady historycznych i ostatnich trzęsień ziemi.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source