Obrazek użytkownika cytrynek

Terminal w Windows? Podstawy PowerShell'a

Treść: 

Aby uruchomić Shell'a czyli powłokę systemową uruchamiamy Start -> Uruchom -> Wpisujemy "cmd".
Można posłużyć się tzw. plikami wsadowymi z rozszerzeniem .cmd, które wykonują sekwencyjnie polecenia w nim wpisane (podobnie jak skrypty na Linuksie).
Najprostrze polecenie to echo, które wyświetla określony tekst

 

 echo Cześć czytasz wlasnie test ze strony www.zsp5kozuchow.pl 
 echo "Jestem wyświetlany" 
echo off
echo "Nie jestem wyświetlany. I nawet nie pokażę tego"
echo on echo "Polecenia znow sa wyswietlane"

 

Zmienne środowiskowe to zmienne, które przechowują informacje nt. systemu operacyjnego np: nazwa komputera, 

 %COMPUTERNAME% {computername}
%HOMEDRIVE% C:\
%HOMEPATH% C:\Documents and Settings\{username}
%PROGRAMFILES% C:\Program Files (w wersji 32-bitowej)
%PROGRAMFILES% C:\Program Files (x86) (wersji 64-bitowej)
%SYSTEMDRIVE% C:
%SystemRoot% C:\Windows, dawniej C:\WINNT
%WINDIR% C:\Windows
%USERPROFILE% C:\Documents and Settings\{username}
%USERNAME% {username}
%ALLUSERSPROFILE% C:\Documents and Settings\All Users

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tworzenie kont użytkowników

 Polecenie net user służy do tworzenia i modyfikowania kont użytkowników na komputerach. Po wpisaniu tego polecenia bez przełączników wiersza polecenia zostanie wyświetlona lista kont użytkowników na danym komputerze. 

net user [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/domain]
     nazwa_użytkownika {hasło| *} /add [opcje] [/domain]
     nazwa_użytkownika [/delete] [/domain]
 • nazwa_użytkownika
  Nazwa konta użytkownika, które należy dodać, usunąć, zmodyfikować lub wyświetlić. Nazwa konta użytkownika może mieć maksymalnie 20 znaków.
 • hasło
  Powoduje przypisanie lub zmianę hasła konta użytkownika. Hasło musi spełniać warunek minimalnej długości ustawiony za pomocą opcji /minpwlen polecenia net accounts. Hasło może się składać maksymalnie z 14 znaków.
 • *
  Powoduje wyświetlenie monitu o podanie hasła. Podczas wpisywania hasło nie jest wyświetlane.
 • /domain
  Powoduje wykonanie operacji na podstawowym kontrolerze domeny (PDC, Primary Domain Controller) bieżącej domeny. Ten parametr ma zastosowanie jedynie na komputerach uruchomionych w systemie Windows NT Workstation i będących członkami domeny systemu Windows NT Server. Komputery z systemem Windows NT Server domyślnie wykonują operacje na podstawowym kontrolerze domeny.
 • /add
  Powoduje dodanie konta użytkownika do bazy danych kont użytkowników.
 • /delete
  Powoduje usunięcie konta użytkownika z bazy danych kont użytkowników.

 

Lista użytkowników i grupy do jakich należą

 net user

net localgroup Users

  

Wprowadzenie do tworzenia plików wsadowych

 icacls - dostępne od windows Vista. W Windows XP dostępne jest cacls.

 

Uprawnienia w Cacls:

 • R Odczyt
 • C Zmiana (zapis)
 • F Pełna kontrola
 • P Zmiana uprawnień (dostęp specjalny)
 • O Przejmowanie na własność (dostęp specjalny)
 • X Wykonywanie (dostęp specjalny)
 • E Odczyt (dostęp specjalny)
 • W Zapis (Dostęp specjalny)
 • D Usuń (Dostęp specjalny)

 

@echo off

@echo off if not -%1-==-- echo Brak argumentu if -%1-==-- echo Argument istnieje
IF NOT DEFINED
%1 goto wrong_arr IF NOT DEFINED %2 goto wrong_arr

net user
%1 /add net user %2 /add net localgroup Administratorzy %1 /add mkdir Dokumenty mkdir Instrukcje mkdir Projekty


Dla windows XP

cacls Dokumenty /grant %1:F

Dla > Windows Vista
icacls
Dokumenty /grant %1:(F) icacls Instrukcje /grant %1:(F) icacls Projekty /grant %1:(F) icacls Dokumenty /grant %2:(F) icacls Instrukcje /grant %2:(R) icacls Projekty /deny %2:(F) net share Dokumenty="%cd%\Dokumenty" net use Y: \\%ComputerName%\Dokumenty echo Dawid Suder Fixitpc.pl czyli podaj co trzeba pause exit :wrong_arr echo.Podaj dwa argumenty. Podaj skladnie pause exit


Przykład innego pliku wsadowego

@echo off
echo POLECANE STRONY INTERNETOWE
echo [1] - Wikibooks
echo [2] - Wikipedia
echo [3] - Pliki wsadowe w Wikibooks
echo [4] - Pliki wsadowe w Wikipedii
set /p odp=Podaj numer strony do uruchomienia?
if %odp%=="1" start "iexplore.exe http://pl.wikibooks.org"
if %odp%=="2" start "iexplore.exe http://pl.wikipedia.org"
if %odp%=="3" start "iexplore.exe http://pl.wikibooks.org/Pliki_wsadowe"
if %odp%=="4" start "iexplore.exe http://pl.wikibooks.org/Program_wsadowy"
if not %odp%=="1" exit
if not %odp%=="2" exit
if not %odp%=="3" exit
if not %odp%=="4" exitKategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source