Terminarz Matury 2018

Treść: 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego 2018
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski - pp ① język polski – pr ①
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr 
język angielski - dj ①
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie– pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 - sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
15 środa geografia – pp
geografia - pr
historia sztuki– pp
historia sztuki - pr
 
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego 2019
od 9 do 22 maja
(oprócz 12 i 19 maja)
język polski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 6 do 25 maja
(oprócz 12 i 19 maja)
języki obce nowożytne
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source