Zagadnienia do egzaminu z historii-1LOD.

Treść: 

1. Traktat wersalski
2. Kształtowanie granic II Rzeczpospolitej (wojna Polsko-bolszewicka, plebiscyty na Warmii i Mazurach, powstania śląskie, postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski)
3. Społeczeństwo II Rzeczpospolitej
4. Ustrój II Rzeczpospolitej (Konstytucja marcowa z 1921 roku, pierwsze wybory prezydenckie z 1922 roku)
5. Gospodarka II Rzeczpospolitej (Władysław Grabski)
7. Traktat w Locarno i układ z Rapallo
8. Faszyzm we Włoszech
9. Powstanie ZSRR
10. Nazizm w Niemczech

Tagi: 
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source