Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego-klasa 1LOD.

Treść: 

Zagadnienia na egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego dla klasy I LOD, semestr II

1.Słownictwo
-do tematów : Rodzina, Zakupy
-dni tygodnia, nazwy miesięcy 
II.Rozumienie tekstu czytanego
III. Mówienie na temat rodziny i zakupów
IV.Podawanie czasu zegarowego
V.Zagadnienia z gramatyki:
-przeczenie
-odmiana rzeczownika z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
-odmiana czasowników: lesen, sehen, fahren
-zaimki dzierżawcze
-czasowniki modalne  i budowa zdań z nimi
- czasowniki zwrotne i złożone
- czas przeszły dokonany Perfekt
-zdania złożone z "weil, dass"

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source