Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego-klasa 3LOD.

Treść: 

Zagadnienia na egzamin pisemny i ustny:

1.Czas przeszły Perfekt.
2.Opis osoby(wygląd, twarz,oczy, włosy,figura, charakter, ubiór, dane osobowe,hobby, zawód).
3.Zdrowie(dialog u lekarza, zdrowy tryb życia, choroba).
4.Usługi (np. bank,).
5.Formy pisemne: e-mail.
6.Umiejętności : rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie.


Zadania domowe-2 prace pisemne w formie e-mail należy oddać do 15.12.2018 :
1.Opis osoby.
2.Co robisz dla zdrowia?

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source