Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego-1LOD 2 semestr 2017-18.

Treść: 

Renesans:

1. Informacje o epoce:początek i koniec,podłoże historyczne i społeczne,sztuka,człowiek renesansu,pojęcia-humanizm ,reformacja.

2.Twórczość Jana Kochanowskiego,cechy gatunków: fraszki,pieśni-nawiązania do filozofii starożytnej,tematyka :biesiadna ,religijna,patriotyczna,treny-kryzys światopoglądowy w trenach.

3.W.Szekspir „Makbet”:charakterystyka Makbeta i Lady Makbet.

 Barok:

1.Informacje o epoce:początek i koniec,podłoże historyczne i społeczne,sztuka,człowiek baroku,pojęcia-marinizm,konceptyzm,przerost formy nad treścią,sarmatyzm,kontrast,koncept,barok,

metafizyka).

2.Filozofia epoki:Pascal,Kartezjusz-podstawowe założenia.

3.Twórczość M.Sępa Szarzyńskiego-sonet jako gatunek,wizerunek świata i człowieka.

4.Metafizyczna poezja Daniela Naborowskiego-podejście do świata i człowieka.

5.Marinizm i konceptyzm poezji Jana Andrzeja Morsztyna.

6.Sarmatyzm w kulturze i literaturze baroku-pochodzenie ,cechy,przykłady ujęć w literaturze(Pasek,Potocki).

Kategoria wpisu: