Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego -2LOD sem.IV

Treść: 

Zagadnienia do egzaminu –język polski-2 LOD

     Pozytywizm-ramy czasowe, hasła: praca u podstaw ,praca organiczna, asymilacja Żydów, emancypacja kobiet.

1.     Bolesław Prus jako dziennikarz-cechy.

2.     Lalka- charakterystyka Wokulskiego ,Izabelli,Rzeckiego,arystokracji,nizin społecznych ,jako powieść  o miłości.

3.     Twórczość A.Asnyka.

4.     Młoda Polska-ramy czasowe,nazwa epoki(neoromantyzm,dekadentyzm,modernizm), podłoże  historyczne i społeczne.

5.     Filozofia epoki:A.Schopenhauer,F.Nietzsche,H.Bergson.

6.     Kierunki artystyczne :impresjonizm,ekspresjonizm,symbolizm.

7.     Poezja młodopolska;L.Staff,K.Przerwa-Tetmajer,J.Kasprowicz.

8.     Jądro ciemności  J.Conrada-znaczenie tytułu,charakterystyka głównego bohatera.

9.     Chłopi W.S.Reymonta- nagroda Nobla ,zwyczaje ,charakterystyka Boryny,Jagny.

10.                       Wesele-symbolika,postaci realne i zjawy oraz ich znaczenie,dramat narodowy.

Kategoria wpisu: