Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego-klasa 2LOD III semestr.

Treść: 

Zagadnienia na egzamin -2LOD – III semestr

1.Oświecenie-informacje ogólne o epoce: czas rozpoczęcia i zakończenia,podłoże społeczne i polityczne ,podstawowe pojęcia( racjonalizm,empiryzm,deizm,ateizm),nazwa epoki, instytucje oświatowe i kulturalne epoki.

2.Filozofia epoki-I.Kant,J.Locke.

3.Twórczość I.Krasickiego: bajki ,satyry,poemat heroikomiczny.

4.Sentymentalizm-cechy ,twórczość F.Karpińskiego (ballada).

5.Romantyzm informacje ogólne o epoce: czas rozpoczęcia i zakończenia,podłoże społeczne i polityczne ,podstawowe pojęcia(ludowość,historyzm,natura,orientalizm,irracjonalizm,),nazwa epoki,filozofia .

6.Twórczość A.Mickiewicza: Ballady,sonety, Oda do młodości,III cz.Dziadów (mesjanizm,prometeizm Wielkiej Improwizacji,obraz społeczeństwa polskiego,martyrologia narodu),utwór jako dramat romantyczny,Pan Tadeusz:jako epopeja narodowa,Jacek Soplica-bohater romantyczny i dynamiczny).

7.Twórczość Juliusza Słowackiego-Grób Agamemnona –ocena narodu i powstania listopadowego. Kordian-Winkelriedyzm.

 

8.Twórczość C.K.Norwida-Fortepian Szopena –teoria sztuki, cechy twórczości.

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source