Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego-klasa 2LOD IV semestr.

Treść: 

Zagadnienia do egzaminu –język polski-2 LOD

1.  Pozytywizm-ramy czasowe, hasła: praca u podstaw ,praca organiczna, asymilacja Żydów, emancypacja kobiet.

1.     Bolesław Prus jako dziennikarz-cechy.

2.     2Lalka- charakterystyka Wokulskiego ,Izabelli,Rzeckiego,arystokracji,nizin społecznych ,jako powieść  o miłości.

3.     3.Twórczość A.Asnyka.

4.     4.Młoda Polska-ramy czasowe,nazwa epoki(neoromantyzm,dekadentyzm,modernizm), podłoże  historyczne i społeczne.

5.     5.Filozofia epoki:A.Schopenhauer,F.Nietzsche,H.Bergson.

6.     6.Kierunki artystyczne :impresjonizm,ekspresjonizm,symbolizm.

7.     7.Poezja młodopolska;L.Staff,K.Przerwa-Tetmajer,J.Kasprowicz.

8.     8.Jądro ciemności  J.Conrada-znaczenie tytułu,charakterystyka głównego bohatera.

9.     9.Chłopi W.S.Reymonta- nagroda Nobla ,zwyczaje ,charakterystyka Boryny,Jagny.

10.   10 Wesele-symbolika,postaci realne i zjawy oraz ich znaczenie,dramat narodowy.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source