Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego-klasa 3LOD V semestr.

Treść: 

Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego V sem.-3LOD 2019/2020

1.XX-Lecie międzywojenne –informacje ogólne(początek i koniec epoki, podłoże historyczne, społeczne ,wynalazki ,filozofia epoki,)

2. Poezja XX-lecia międzywojennego:

a) Skamandryci-program poetycki ,skład grupy,twórczość

b) Futuryści- program poetycki ,skład grupy,twórczość

c) Awangarda krakowska- program poetycki ,skład grupy,twórczość

3.Poezja Bolesława Leśmiana-ballada jako gatunek.

4.Proza B. Schulza –Sklepy cynamonowe:oniryzm,czas i przestrzeń .

5.Zniewolenie przez formę w Ferdydurke W.Gombrowicza: pojęcia –pupa,gęba,łydka.

6.Przedwiośnie S.Żeromskiego – drogi odbudowy Polski (rewolucja ,wynalazek techniczny,reformy),charakterystyka Cezarego Baryki,znaczenie tytułu.

7.Katastrofizm w poezji  J.Czechowicza.

8.Oniryzm w opowiadaniach B.Schulza.

Słuchacze ,którzy nie mają ocen z  pracy na zajęciach, przed egzaminem muszą oddać pracę na podany temat:

Ewolucja Cezarego Baryki na podstawie Przedwiośnia S.Żeromskiego.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source