Zagadnienia do egzaminu z j.niemieckiego -3LOD.

Treść: 

Język niemiecki klasa III LOD/ semestr V

Zagadnienia na egzamin pisemny i ustny:

1.Szkoła: słownictwo, przedmioty, rodzaje szkół.
2.Opis człowieka: wygląd zewnętrzny, charakter, ubiór, zawód(np.nauczyciel)- codzienne czynności.
3.Praca: słownictwo, argumenty, przymiotniki dotyczące pracy, opis czynności.
4.Zawód: rodzaje zawodów, czynności oraz opis.
5. Argumentowanie wyboru stanowiska pracy.
6.Formy pisemne: e-mail.
7.Gramatyka: czasownik, przymiotnik oraz czas przeszły Perfekt.

Kategoria wpisu: