Zagadnienia egzamin WOS klasy II i III LO

Treść: 


1. Wymień fundamentalne zasady demokracji zawarte w Konstytucji RP.
2. Co to jest obywatelstwo i jak można je nabyć?
3. Co to jest prawo i norma prawna?
4. Wymień i wyjaśnij funkcje i zadania prawa
5. Wymień podstawowe zasady prawa.
6.Pojęcie polityki
7. Pojęcie i geneza demokracji
8. Fundamentalne zasady demokracji
9. Formy demokracji
10. Co to jest kultura polityczna?
11.Współczesne ideologie polityczne (co to jest ideologia, konserwatyzm, nacjonalizm, liberalizm, socjaldemokracja, faszyzm, komunizm, populizm)
12. Co to jest doktryna polityczna?
13. Rodzaje doktryn politycznych
14. Co to jest program polityczny?
15. Co to jest partia polityczna?
16. Rodzaje partii politycznych
17. Partie polityczne w Polsce
18. Co to są prawa człowieka?
19. Generacja praw człowieka
20. Przykłady łamania praw człowieka

Tagi: 
Kategoria wpisu: