Obrazek użytkownika cytrynek

Zagadnienia z geografii i przyrody

Treść: 

Zagadnienia klasa 1

 

1. Definicja geografii. Podział geografii.

2. Mapa jako główne źródło informacji geograficznej: definicja mapy, podział map ze względu na skalę

3. Rodzaje skal mapy

4. Obliczenia na mapie: odległość rzeczywista, skala mapy, powierzchnia rzeczywista

5. Prezentacja cech ilościowych: kartogram, kartodiagram, izolinowa (rodzaje izolinii), kropkowa

6. Prezentacja cech jakościowych: powierzchniowa, zasięgów, sygnaturowa

7. Wykonanie profilu poprzecznego z mapy topograficznej

8. Różnice pomiędzy pogodą a klimatem. Klimaty ziemi.

9. Czynniki klimatotwórcze – od czego zależy klimat.

10. Konsekwencje ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.

11. Obliczanie kąta padania promieni słonecznych w zależności od szerokości geograficznej i pory roku

12. Ile wynosi obecna liczba ludności świata. 10 najludniejszych państw świata. Liczba ludności Polski

 

Zagadnienia klasa 3

 

1. Rodzaje ruchów masowych. Krótka charakterystyka każdego ruchu np.: osuwisko, spełzywanie, odpadanie ...

2. Rodzaje wietrzenia. Zależność wietrzenia od klimatu. Formy powstałe w wyniku wietrzenia.

3. Procesy endogeniczne: wulkanizm i plutonizm – geneza, jakie formy powstają

4. Rzeźbotwórcza działalność wiatru: erozyjna (korazja, deflacja) i formy, rodzaje wydm

5. Rzeźbotwórcza działalność rzek: erozja wgłębna, wsteczna, boczna (meandry, nurt rzeki), ujście rzeki (delty, lejki)

6. Znajomość położenia i stolic państw Europy

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source