Zagadnienia z historii i języka polskiego

Treść: 

ZAGANIENIA DLA SŁUCHACZY III LOD

 

HISTORIA

ZAGADNIENIA DO SESJI EGZAMINACYJNEJ III LOD – ROK SZKOLNY 2019/2020

1.      UKŁAD SIŁ PO II WOJNIE SWIATOWEJ – TRAKTATY , KONFERENCJE , STREFY WPŁYWÓW POLITYCZNYCH MOCARSTW.

2.      BLOK WSCHODNI I KRAJE SATELICKIE

3.      EUROPA ZACHODNIA, POCZATKI INTEGRACJI

4.      PROCESY DEKOLONIZACJI

5.      KRYZYSY ZBROJNE W LATACH 60 I 70 TYCH XX WIEKU

6.      CHINY - REWOLUCJA KOMUNISTYCZNA

7.      UPADEK KOMUNIZMU W EUROPIE . ROZPAD BLOKU SOWIECKIEGO .

8.      POLSKA LUDOWA – CZASY GOMUŁKI , GIERKA

9.      NARODZINY SOLIDARNOSCI

10.  STAN WOJENNY

11.  III RP U SCHYŁKU XX W.

 

JĘZYK POLSKI

Zagadnienia do egzaminu – VI semestr

1.Współczesność – czas trwania epoki, podłoże polityczne, społeczne.

2.Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Pokolenie, Historia (charakterystyka pokolenia Kolumbów).

3.Opowiadania Tadeusza Borowskiego – Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu (bohater złagrowany, narracja w opowiadaniach, warunki życia, charakterystyka ofiar i oprawców).

4.Inny świat Gustawa Herlinga – Grudzińskiego – człowiek złagrowany, warunki życia w obozie, sposoby zniewolenia człowieka i sposoby ocalenia człowieczeństwa.

5.Poezja Czesława Miłosza – Campo di Fiori .

6.Tango Sławomira Mrożka – teatr współczesny, charakterystyka: Artura, Edka, Stomila,  Eleonory. Nowoczesność w utworze.

7. Zbigniew Herbert jako poeta klasyk – Przesłanie pana Cogito – dekalog pana Cogito.

8.Poezja lingwistyczna Mirona Białoszewskiego – charakterystyka poezji na przykładzie "Serwus madonna".

9.Pojęcia: czas apokalipsy spełnionej, czas odwróconego dekalogu, pokolenie Kolumbów, behawioryzm.

 

Tagi: 
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source