Zagadnienia z języka niemieckiego

Treść: 

Zadanie na zaliczenie z języka niemieckiego VI semestr r.szk. 2019/2020.  – III LOD.
Polecenie: Proszę wykonać jedno z dwóch poniższych zadań:
Zadanie 1.
Odpowiedź na pytanie całym zdaniem:
1.Welche Filme siehst du gern an?
2.
Verbringst du gern deine Freizeit vor dem Fernseher? Warum?/ Warum nicht?
3.Welche Zeitungsartikel findest du interessant? Warum?
4.Wohin gehst du lieber, ins Theater oder in ein Museum?
Warum?
5.Willst du ein Instrument spielen? Welches? Warum?/ Warum nicht?
6. Interessierst du dich für Kunst? Warum?/ Warum nicht?
Zadanie 2.
Przebywasz na rocznej praktyce w Niemczech. Poszukujesz muzyki lub zespołu muzycznego na ważną dla Ciebie uroczystość. W ogłoszeniu proszę zamieścić następujące informacje:
-  rodzaj uroczystości;
-  preferowana przez gości muzyka;
-  zapytanie o sprzęt muzyczny;
-  podanie kontakt do siebie.


Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego.

Kultura - rodzaj imprez kulturalnych - koncert, wystawa, film: opis, słownictwo;
- rozumienie tekstu czytanego;
- pisanie: krótka forma pisemna (e-mail)
- mówienie: rozmowa na  ww. temat
Zadanie 1.
Proszę opisać w e-mailu do kolegi/koleżanki z Niemiec jakieś wydarzenie kulturalne np. (koncert, film itp.), a w tym:
- kiedy i gdzie miało miejsce;
- jaka była muzyka, cena biletów i co się Pani/ Panu najbardziej podobało;
- proszę zadać dwa pytania dotyczące imprez kulturalnych w Niemczech;
- proszę opisać jaką rolę odgrywa kultura w Pani/ Pana życiu.
Zadanie 2.
Chcesz zaproponować koledze/ koleżance spędzenie wspólnego wieczoru w mieście. Zostaw mu wiadomość, w której:
- poinformuj go o swojej propozycji;
- podaj miejsce spotkania;
- napisz o atrakcji wieczoru;
- poproś o potwierdzenie wspólnego wyjścia.

Odpowiedzi proszę przesłać na adres: mduma@zsp5kozuchow.pl
Osoby zdające maturę z języka niemieckiego proszone są o podanie swoich adresów e-mail na w/w adres Pani Małgorzaty Duma.

Tagi: 
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source