Obrazek użytkownika cytrynek

Zasoby systemowe

Treść: 

Zasoby sprzętowe zarządzane przez system operacyjny:

 • procesor – przydział czasu procesora,
 • pamięć
  • alokacja przestrzeni adresowej dla procesów (polega to na wydzielaniu poszczególnym procesom obszarów pamięci do wyłącznego użytku. Oznacza to, że tylko dany proces może pisać lub czytać tylko do/z danego obszaru. Próba zapisu odczytu z nieprzydzielonego procesowi obszaru kończy się wywołaniem przerwania przerywającego wykonywanie zadania.)
  • transformacja adresów,
 • urządzenia zewnętrzne
  • udostępnianie i sterowanie urządzeniami pamięci masowej np. dysk twardy, pendrive
  • alokacja przestrzeni dyskowej,
  • udostępnianie i sterowanie drukarkami, skanerami, aparatami itp.,
 • informacja (system plików),
  • organizacja i udostępnianie informacji,
  • ochrona i autoryzacja dostępu do informacji.

W przypadku środowiska wielozadaniowego, w którym wiele zadań wykonywanych jest w tym samym czasie, może dość do interferencji procesów (np.: jednoczesny dostęp do drukarki przez 2 procesy). Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku organizuje się dostęp do sprzętu, plików, pamięci itp. poprzez ustanowienie zasobów systemowych.

Windows7

Aby przeglądnąć zasoby sprzętowe Windows7 należy otworzyć: Folder Zasoby sprzętowe w programie Informacje o systemie zawiera informacje o przypisaniach zasobów i możliwych konfliktach współużytkowania między takimi zasobami, jak: DMA, Sprzęt wymuszony, We/Wy, Przerwania i Pamięć.

Start → Wszystkie programy →Akcesoria → Narzędzia Systemowe →Informacje o systemie


Informacje o systemie Windows7

Ilustracja: Informacje o systemie w Windows7

Informacje o systemie Windows7

Ilustracja: Informacje o przeywaniach IRQ w Windows7

Informacje o wersji systemu Windows7

Ilustracja: Informacje o wersji systemu Windows7

Informacje o zasobach systemowych HWiNFO (www.hwinfo.com)

Ilustracja: Alternatywny program do zbadania zasobów systemu HWiNFO (www.hwinfo.com)

GNU/Linux

Informacje o zasobach systemowych Hardinfo (www.hardinfo.berlios.de)

Ilustracja: Graficzny program do zbadania zasobów systemu Hardinfo (www.hardinfo.berlios.de)

Informacje o zasobach systemowych lshw

Ilustracja: wynik działania polecenia terminala lshw (list of hardware)

 GNU/Linux jest systemem operacyjnym gdzie dominują programy w trybie tekstowym. Większość informacji o zasobach systemowych można uzyskać po analizie polecenia dmesg oraz z poleceń z poniższej tabeli.

Informacje o zasobach systemowych lshw 

Pytania kontrolne:

 1. Co nazywamy systemem operacyjnym?

 2. Czym zajmuje się system operacyjny?

 3. Wymień 5 systemów z rodziny Unix

 4. Co to jest Chromebook?

 5. Co to jest Android?

 6. Wymień 2 systemy oparte na BSD

 7. Jaka jest różnica pomiędzy Windows CE a Windows 7/8 ?

 8. Jaka jest różnica pomiędzy GNU/Linux a GNU/Hurd?

 9. Wymień i opisz 3 główne elementy budowy systemu operacyjnego

 10. Jaka jest różnica pomiędzy pojęciem Linux a GNU/Linux?
 11. Co to jest dystrybucja Linuksa? Podaj 3 przykłady.
 12. Rozpoznaj środowisko graficzne Linuksa (Gnome/KDE/xfce/Unity)
 13. Wymień minimum 2 zasady wolnego oprogramowania.
 14. Jaka jest różnica pomiędzy jądrem systemu monolitycznym a hybrydowym?

 15. Co to jest system czasu rzeczywistego? Podaj 4 przykłady zastosowania takiego systemu.

 16. Z czego wynika podział RTOS na miękkie i twarde?

 17. Podaj 3 przykłady RTOS

 18. Co to jest powłoka systemu (shell) ?

 19. Wymień 3 rodzaje powłok tekstowych (tekstowych środowisk użytkownika). Napisz w jakich OS są one stosowane.

 20. Wymień 3 rodzaje graficznych środowisk użytkownika. Napisz w jakich OS są one stosowane.

 21. Jaka jest różnica pomiędzy systemem okien a menadżerem okien ?

 22. Co to jest dwm?
 23. Za co odpowiedzialny jest areo windows?
 24. Wymień 3 menadżery okien.
 25. Co to są zasoby sprzętowe? Wymień 4 rodzaje i opisz 1 z nich.

 26. W jaki sposób przegląda się zasoby sprzętowe w Windows7?

 27. Jakie polecenie służy do przeglądania zasobów sprzętowych w Linuksie?

 28. Jak zbadać ilość pamięci RAM, wielkość dysków twardych oraz nazwę dystrybucji w Linuksie?

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source