Obrazek użytkownika mlewandowski

PRAKTYKI ZAWODOWE KLASY 3 TSI

Zdjęcie: 
Informatycy w firmie informatycznej APATOR
Spedytorzy w ND Polska
Spedytorzy w firmie ZASTAL
Spedytorzy w firmie ROSNER

Wyznacznikiem kształcenia zawodowego jest przede wszystkim rynek pracy. Dostosowanie szeroko rozumianej edukacji do zmian i wymagań rynków pracy jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Zmiany te polegają między innymi na silnej presji na jakość i efekty procesu nauczania w postaci absolwentów gotowych (przygotowanych) do natychmiastowego wchłonięcia przez rynek pracy. To co nadaje kształceniu zawodowemu specyficzny charakter, to potrzeba ukształtowania umięjętności nastawianych na to, aby uczący się "umiał robić", a nie tylko wiedział, co należy robić i jak to się robi. W tym celu na poziomie kształcenia w technikum realizuje się czterotygodniowe praktyki zawodowe. Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez ucznia w toku zajęć dydaktycznych w szkole. Realizacja praktyk stwarza możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych ucznia w ramach wybranego kierunku kształcenia, a także uzyskania umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Uczeń poprzez praktykę zawodową ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, a także prezentacji chęci do pracy, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej go pracy.

W miesiącu marcu 2015 roku klasa III technikum informatycznego i spedycyjnego odbywała praktykę zawodową w firmach na terenie naszego województwa.

Uczniowie odbywali praktyki między innymi w takich firmach, jak:

-amb software w Zielonej Górze, 

-J&J Transport w Nowej Soli,

-ZASTAL Transport w Zielonej Górze,

-ROSNER Spedition w Przylepie,

-ALL-service w Zielonej Górze,

-Apator Rector w Zielonej Górze,

-ANNEBERG-Transpol w Zielonej Górze,

-Norbert Dentresangle Polska w Płotach,

i wielu innych.

Świetne opinie, dobre oceny oraz zadowolenie uczniów z odbytych praktyk, świadczą o wysokiej jakości kształcenia, oraz o właściwym doborze miejsc odbywania praktyk, jakie zapewniła swoim praktykantom szkoła.

 

Kierownik Kształcenia Zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source