Adresy i numery telefonów lokalnych oraz krajowych instytucji pomocowych

Treść: 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej

             ul. Słowackiego 20, 67-120 Kożuchów

              68 355 33 76, 68 355 33 77

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

             ul. Słowackiego 20, 67-120 Kożuchów

             68 355 2421

 • Komisariat Policji

             ul. Wolności 9, 67-120 Kożuchów

             68 355 20 12

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

             ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól

             387 47 00

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

             ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa sól

             68 457 43 30

             www.pcprnowasol.pl

 • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

             ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól

             68 356 97 12

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

              ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra

             68 325 79 17

             www.wotuw.zgora.pl

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

             ul. Jaracza 1, 67-100 Nowa Sól

             68 459 03 90

 • Pomarańczowa Linia - ogólnopolska bezpłatna linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających środki psychoaktywne

             0 801 140 068,

             od poniedziałku do piątku w godz.: 14.00 - 20.00

             www.prom.org.pl

 • Niebieska Linia - telefon dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (płatny pierwszy impuls)

             0 801 120 002,

             od poniedziałku do soboty w godz.: 10.00 - 22.00,

             niedziele i święta w godz.: 8.00 - 16.00

 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie

              0 800 12 12 12

 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum Itaka - przy telefonie dyżurują psychiatrzy, którzy udzielają porad, kierują do odpowiednich instytucji pomocowych

              0 22 654 40 41,

              w poniedziałki i czwartki w godz.: 17.00 - 20.00

Kategoria wpisu: