Charakterystyka kandydatów na patrona szkoły

Treść: 

Na 28 marca 2011 roku zaplanowane zostały wybory kandydata na Patrona Szkoły. Zorganizowanie oraz  przeprowadzenie wyborów zostało powierzone Samorządowi Uczniowskiemu ZSP nr 5, działającego pod opieką pedagoga szkolnego pani Doroty Szefler.

Do finału wyborów zakwalifikowali się:

  • Kandydaci wytypowani przez społeczność uczniowską: Święty Mikołaj z Miry, Jan Kochanowski oraz Obrońcy Westerplatte.
  • Kandydat nauczycieli oraz pracowników szkoły w osobie Leszka Kołakowskiego.
  • Kandydat rodziców i społeczności lokalnej w osobie Anny Haller.
  • Dotychczasowy Patron Szkoły: II Armia Wojska Polskiego.

Poniżej zamieścimy informacje na temat każdej z kandydatur. Postaramy się przekazać wiadomości na temat zasług oraz systemu wartości jakimi kierowali się za życia wytypowani przez nas bohaterowie.

Święty Mikołaj z Miry. W naszej kulturze to doskonale znana wszystkim postać staruszka o lasce, w okularach, z długą siwą brodą, w czerwonym stroju, z workiem pełnym prezentów. Kult tej postaci wiąże się z historią biskupa Miry, który słynął z dobroci serca. Był człowiekiem niebywale serdecznym, życzliwym, wrażliwym na krzywdę ludzi biednych i schorowanych. Duży wpływ na jego wychowanie i duchowość miała osoba jego stryja, biskupa Miry, z rąk którego Mikołaj otrzymał święcenia kapłańskie. Nie brakuje legend o szlachetnych czynach biskupa. Ratował życie skazanym na śmierć, walczył o niesłusznie skazanych na niewolę. Jedna z historii mówi o wybawieniu z katastrofy morskiej  żeglarzy.  Dzień 6 grudnia Kościół Katolicki uznał dniem Świętego Mikołaja. Jest  to dzień radości i obdarowywania się prezentami. Biskup  Mikołaj jest patronem rybaków, marynarzy, dzieci, panien i więźniów. W Kościele Prawosławnym jest najbardziej czczoną postacią spośród wszystkich świętych. Patronuje Grecji, Albanii oraz Rosji.

Jan Kochanowski. Jeden z najwybitniejszych poetów i dramaturgów polskich. Swoją edukację na studiach rozpoczął w wieku 14 lat od nauki w Krakowie, którą potem kontynuował we Włoszech. Wysoki poziom intelektualny rodziny w której się wychowywał, wpłynął niewątpliwie na fakt, iż zainteresowanie literaturą wykazywał nie tylko Jan, ale również jego młodsze rodzeństwo. Ze swoich licznych podróży po Europie poszczycić się może kontaktami z wybitnymi przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Twórczość poety bogata jest w różnorodność gatunkową utworów, począwszy od tematyki  refleksyjnej, miłosnej i biesiadnej po utwory z pogranicza filozofii. Wśród badaczy języka panuje opinia, iż język, styl utworów Kochanowskiego przewyższa pod względem kunsztu i nowoczesności, twórczość innych pisarzy XVI wieku. Jan Kochanowski dzięki swoim licznym utworom rozsławił naszą ojczyznę. Udowodnił, iż tworzenie w języku narodowym może dać całe bogactwo form językowych, gatunkowych i stylistycznych.

Obrońcy Westerplatte. Obrona Westerplatte przez polskich  żołnierzy stała się legendą kampanii wrześniowej.  Polacy w liczbie 182 osób pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego podjęli się obrony Westerplatte mając na wyposażeniu zaledwie 4 moździerze oraz 3 działa małego kalibru. Z poświęceniem bronili się przed armią niemiecką 7 dni, jednak ich trudna sytuacja oraz wycieńczenie sprawiły, że zmuszeni byli  skapitulować. W dowód uznania determinacji i odwagi Polaków gen. Eberhardt, kierujący niemieckim natarciem, pozwolił mjr. Sucharskiemu zachować szablę oficerską, co stanowi swoisty symbol bohaterstwa żołnierza Wojska Polskiego.

Anna Haller. Urodziła się w roku 1876 w Jurczycach. Nauczała języka polskiego w założonej przez Hallerów szkole trywialnej w Jurczycach. Po drugiej wojnie światowej kontynuowała pracę w Bytomiu (Śląsk), a w latach 1947-1948 nauczała w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku. Miłość do ojczyzny oraz sposób przekazywania wiedzy z języka polskiego i historii nie były akceptowane przez ówczesne władze. Zaowocowało to zakazem uczenia w szkołach na terenie Śląska. Anna Haller była również katechetką oraz organizatorką życia narodowego i religijnego na terenie ziemi odzyskanej. W latach 1948-1960 mieszkała i pracowała  w Kożuchowie w obecnym Domu Katechetycznym przy Kościele Oczyszczenia NMP. Upamiętnia to znajdująca się tam tablica poświęcona przez biskupa Adama Dyczkowskiego 6 czerwca 2006 roku, w 130 rocznicę jej urodzin. Anna Haller określana była mianem kobiety niezłomnej, odważnej, wytrwałej w trudzie wychowywania innych i  kształtowania w nich właściwych postaw. Jej sędziwy wiek nie był przeszkodą w pokonywaniu piechotą odległości z Kożuchowa do Stypułowa. W jednym z listów do rodziny pisała "Nogi bolą, kręgosłup boli... ale uczę". Zmarła w 1969 r. Ceremonię pogrzebową 9 kwietnia 1969 r. w Radziszowie odprawił Karol Wojtyła.

II Armia Wojska Polskiego. Formacja została utworzona 8 sierpnia 1944 roku jako część Ludowego Wojska Polskiego. Dowódcą związku mianowano gen. dyw. Karola Świerczewskiego. Wobec braków kadrowych, obsadę personalną wielu nowo utworzonych jednostek stanowili w znacznej części oficerowie Armii Czerwonej. Działania bojowe formacja rozpoczęła od stycznia 1945 roku. 17 maja została wyłączona z 1 Frontu Ukraińskiego i przeszła pod rozkazy Naczelnego Dowództwa WP. Od końca maja, aż do rozwiązania związku, dywizje piechoty skierowano do obrony granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po zakończeniu działań wojennych armia została zgrupowana w rejon Wrocławia. Dnia  22 sierpnia 1945 roku II Armia Wojska Polskiego została rozwiązana, a jej sztab wykorzystano do sformowania dowództwa Poznańskiego Okręgu Wojskowego.

Leszek Kołakowski. Urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. Po wojnie studiował filozofię na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim. Obronił doktorat z filozofii Spinozy. Niedługo po tym został kierownikiem katedry marksizmu-leninizmu na Uniwersytecie Warszawskim. Szybko zawiódł się jednak na władzy i ustroju PRL. Zaczął odchodzić od wykładania marksizmu zgodnie z ustalonymi kanonami i krytykować przywódców PZPR. Za taką postawę w 1966 roku został usunięty z partii. Uczestniczył w marcu 68 "Represje marca 1968 roku nie budziły we mnie uczucia grozy, lecz obrzydzenie. Ten wylew chamstwa i nienawiści nie był może całkiem nieoczekiwany, ujawnił jakąś stronę ówczesnego ustroju nie całkiem nową z pewnością, ale jednak mało znaną" - pisał w 40-tą rocznicę Wydarzeń Marcowych. Za poparcie studenckich protestów zakazano mu wówczas prowadzenia wykładów oraz publikowania. Kołakowski podjął decyzję o emigracji. Najpierw wyjechał do Paryża, później na stałe zamieszkał w Anglii. Współpracował z paryską "Kulturą". Wykładał na wielu zagranicznych uniwersytetach m.in. na Yale University, Berkeley University, University of Chicago. Na Stałe związany był z Oxfordem. Zmarł 17 lipca 2009 roku.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source