Dobry wolontariusz powinien......

Treść: 

 

Być pewnym siebie. Zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym. Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym. Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.

Przestrzegać zasad. Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

Chętnie uczyć się. Poszerzaj / wzbogacaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać.  Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy wolontariusza.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą. Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole. Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source