Informacje dla uczniów

Treść: 

Sprawdź, który styl rozmowy jest Ci bliższy.

Poniższy test ma na celu ustalenie, który ze stylów komunikacji preferujesz i w obrębie którego funkcjonujesz. Mowa tu o partnerskim i autorytarnym stylu prowadzenia rozmowy. Ustosunkuj się do proponowanych niżej stwierdzeń i zaznacz w skali od 0 do 3:

 1. Na ogół to właśnie ja rozpoczynam rozmowę 3 2 1 0
 2. Narzucam innym temat rozmowy 3 2 1 0
 3. Przerywam drugiej osobie, gdy chcę coś powiedzieć 3 2 1 0
 4. Zdarza się, że nie pamiętam, o czym przed chwilą mówił mój rozmówca 3 2 1 0
 5. Rozmawiam na tematy, które mnie interesują 3 2 1 0
 6. W rozmowie sugeruję i doradzam rozmówcy, co powinien robić 3 2 1 0
 7. Nie przywiązuję większej uwagi w rozmowie do spraw, które mnie nie interesują 3 2 1 0
 8. Staram się tak długo z kimś rozmawiać, aż przekonam go, że mam rację 3 2 1 0
 9. Rzadko daję się przekonać w rozmowie z drugą osobą do zmiany zdania 3 2 1 0
 10. Zdarza się, że kończąc rozmowę nie wiem , czego chciał ode mnie rozmówca 3 2 1 0
 11. Nie mam pewności, czy mój rozmówca zrozumiał to , co do niego mówiłem 3 2 1 0

Zsumuj uzyskane punkty. Pozwoli Ci to ustalić, czy Twój styl rozmowy jest bliższy partnerskiemu czy autorytarnemu.

PARTNERSKI   0   5   10   15   20   25   30   35     AUTORYTARNY

Człowiek komunikujący się z innymi w sposób partnerski uznaje swoje pragnienia, oczekiwania oraz uwzględnia zamierzenia i potrzeby swego rozmówcy za równie ważne jak własne. Osoby preferujące partnerski styl komunikacji rozmawiając ze sobą:

 • nie narzucają innym własnego punktu widzenia,
 • nie nakłaniają rozmówcy do zmiany postępowania czy poglądów,
 • nie oceniają zachowania drugiej osoby,
 • tolerują odmienne poglądy i przekonania rozmówcy,
 • nie formułują nakazów,
 • nie udzielają rad.

Być partnerem, to znaczy szanować swojego rozmówcę, to znaczy przyznawać sobie i partnerowi w rozmowie prawa do tego, aby być uważnie wysłuchanym, aby oczekiwać na wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii, by liczyć na poszanowanie swoich poglądów, bez wymuszania zgody na nie.

W przypadku autorytarnego stylu rozmowy człowiek sam ustala cele grupy i zadania prowadzące do ich osiągania. Brak jest tolerancji na odmienność poglądów partnera rozmowy. Narzucanie swoich racji to typowe dla stylu autorytarnego. Ten styl jest zaprzeczeniem w/w reguł obowiązujących w partnerskich relacjach.

Kategoria wpisu: