O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie jest szkołą o długiej tradycji.  Początki powstania szkoły sięgają 1964 roku, wówczas jako Liceum Ogólnoksztacące siedzibę swą szkoła miała przy ul. Chopina w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr1. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych od strony ulicy 22 Lipca

Jesteśmy bardzo nowoczesną i prężnie rozwijającą się placówką edukacyjną bogato wyposażoną dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w nowoczesny sprzęt (laboratorium ekonomiczne, 2 pracownie językowe, 3 pracownie komputerowe, w tym laboratorium grafiki komputerowej).
Odświeżana oferta edukacyjna jest zaletą naszej szkoły. Po wybraniu kierunku kształcenia i jego ukończeniu absolwent Piątki nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy czy w dalszym kształceniu.

Zajęcia na kierunku Technik Informatyk


  Zajęcia pozalekcyjne są mocną stroną naszej szkoły. Dla chętnych poszerzania swojej wiedzy przygotowaliśmy projekt finansowany przez Unię Europejską dotyczący rozwoju wiedzy i umiejętności naszych uczniów. Dodatkowo uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w różnego rodzaju kółkach zainteresowań: kółko informatyczne, geograficzne, sekcji strzeleckiej UKS Beryl, sportowe (unihok, piłka halowa, piłka siatkowa, ręczna, tenis stołowy ...). Dużym zainteresowaniem cieszy się kółko dziennikarskie, gdzie młodzi dziennikarze uczą się jak pisać artykuły do gazet (m.in. do Uczniowskiego ZRYW-u, jak zadawać sensowne pytania swoim rozmówcom itd.

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w ramach projektu unijnego


Ważny jest także fakt, iż uczniowie klas trzecich biorą udział w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego m.in. z języka polskiego, języków obcych, WOS-u, historii, geografii czy biologii.
  Wybierz Liceum Ogólnokształcące lub jeden z kierunków technicznych. Dzięki selektywnie dobranym kierunkom nauczania w ZSP 5 mamy szansę uczyć w zawodach, w których obecnie i w przyszłości pracownicy będą potrzebni. U nas zdobędziesz odpowiednie szlify na kierunku: technik informatyk, technik ekonomista, technik BHP, technik spedytor czy też na kierunku ogólnym w liceum ogólnokształcącym gdzie utworzone są klasy: dziennikarska, humanistyczna i lingwistyczna. Jeżeli chcesz uczyć się i pracować mamy odpowiedni kierunek w postaci Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wielozawodowej).

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów


U nas także możesz zdobyć wykształcenie średnie w 20 miesięcy (liceum uzupełniające).
Jeżeli masz juz średnie wykształcenie a chcesz zdobyć tytuł technika to proponujemy naukę w szkole policealnej gdzie nauka trwa od 1 roku do 2 lat.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source