Projekt: Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Treść: 

 

 

 

 

 

 

W latach 2004 – 2007 w naszej szkole realizowany był projekt:

„Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w powiecie nowosolskim nr Z/08/II/2.2/6-21-U/05,
w ramach działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (II Priorytet Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego oraz ze środków budżetu państwa".

Stypendium unijne zostało przyznane dla 25 uczniów
w roku szkolnym 2005/2006 oraz dla 20 uczniów w roku szkolnym 2006/2007.

Kategoria wpisu: